Ονοματεπώνυμο

 
Hλικία

* Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα ΣΥΝενεργώ απευθύνεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
 
Τηλέφωνο

 
email

 
Επιλογή θέσης

Με τα σχόλιά τους και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, οι εθελοντές θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός οδηγού με κατευθυντήριες οδηγίες για την οργάνωση παρόμοιων μελλοντικών συναντήσεων, όπου θα επωφεληθούν άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας ! 
Η ομάδα του ΣΥΝενεργώ θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σας !
again
Powered by Typeform
Powered by Typeform