Ονοματεπώνυμο

 
Hλικία

* Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα ΣΥΝενεργώ απευθύνεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
 
Τηλέφωνο

 
email

 
Επιλογή θέσης

O εθελοντής θα πρέπει να είναι ο ίδιος γονιός ή να έχει γονεϊκή εμπειρία (ανάδοχος γονέας, εργασιακή εμπειρία κλπ.) ή απλά να θέλει να προσφέρει σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Οι δεσμεύσεις των εθελοντών περιλαμβάνουν:
• Τρεις ώρες την εβδομάδα –επισκέψεις σε οικογένειες
• Τρεις ώρες κάθε μήνα- ομαδική συνάντηση εποπτείας στα γραφεία του Home-Start.

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας ! 
Η ομάδα του ΣΥΝενεργώ θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σας !
again
Powered by Typeform
Powered by Typeform